Thursday, October 19, 2006

Ode To Japanese Movie Monsters

Posted in the Finnish-Swedish webzine enhorningen.net : "Drapan Om Japan", my ode to Japanese movie monsters.

Swedish original:
-----------------
Drapan om Japan

By A.R.Yngve

Stolt stod staden Tokyo, Japans stjärna.
Ur djupet steg Godzilla, monstrens konung.
Vrålade gjorde monstret, jättelikt att skåda.
Monstret stampade på staden.
Eld blåste monstret.
Den vise vetenskapsmannen gillrade fällan.
Monstret i fällan gick, det blev dess död
Tokyo var räddat, folket tryggt
Iallafall tills nästa film.

Svårt led Japans folk.
Under monstren som kom i följande filmer.
Farligt flaxade Rhodans vingar.
Hett brände Gameras flammor.
Festligt fajtades King Kong med Godzilla.
Slafsigt slamrade Mechagodzillas fötter.
Jämmerligt jollrade Baby Godzilla.
Återigen jämnades Tokyo med marken.
Åter och åter igen byggdes staden upp på nytt.
Undras varför japanerna envisades med det.

In English translation:


A Jape of Japan

By A.R.Yngve

Proudly stood the city of Tokyo, star of Japan.
From the depth rose Godzilla, king of monsters.
Roar did the monster, a behemoth to behold.
On the city the monster stomped.
Fire it blew.
The trap was set by the wise scientist.
Into the trap the monster walked, and met its doom
Tokyo was saved, the people safe
At least until the next film.

Severely the people of Japan suffered
under the monsters that came in films to follow.
Fearsomely flapped the wings of Rhodan.
Blisteringly burned the flames of Gamera.
Slapsticky slugged King Kong it out against Godzilla.
Clumsily clanked the feet of Mechagodzilla.
Bashfully babbled Baby Godzilla.
Again Tokyo was leveled.
Again and again the city was rebuilt.
I wonder why the Japanese kept doing that.
-----------------

No comments: