Friday, July 01, 2016

Om temat nedfrysning av människor i bokserien "DARC AGES - De mörka tidevarven"...


I min bokserie DARC AGES förekommer temat nedfrysning av människor. I denna artikel fördjupar jag mig i ämnet:

"Den frusna sömnen: Fakta och fiktion"
  
I den episka äventyrsberättelsen DARC AGES - De mörka tidevarven låter huvudpersonen frysa ner sig levande år 1999, för att sedan förvaras i en atomdriven "sarkofag".

Han förblir nedfrusen i 900 år och blir sedan återupplivad. Att ligga i dvala en lång tid för att sedan väckas upp är ett gammalt tema i sagor, myter och skönlitteratur. Men hur långt har vetenskapen nått på vägen mot att faktiskt göra drömmen möjlig? 

Läs hela artikeln HÄR

No comments: