Wednesday, April 10, 2019

Monarkins framtid i fiktionen och verkligheten...


I min nya roman REX OMEGA (bokstavligen latin för "siste kung") tas frågan om monarkins framtid upp, mot bakgrund av en nationell kris.

I Sverige är monarkin fortfarande populär bland många, även om det också finns kritiska röster - bl.a. Republikanska Föreningen:
https://www.republikanskaforeningen.se/
(OBS: Jag är inte medlem av denna förening; jag varken stöder eller tar avstånd från den.)

Tror du att Sverige kommer att fortsätta som monarki - och i så fall, kommer vi att tillsätta kung/drottning via val, eller arvsrätt?

Romanen REX OMEGA finns i nätbokhandlarna och kommer snart att finnas på svenska bibliotek.


No comments: