Sunday, June 26, 2016

Foto från Wela Förlags bokbord på Fantastika 2016

 
Foto taget av fantastiska Fia Karlsson (som vann Alvarpriset på kongressen -- jag röstade på henne!) Fantastika 2016 i Stockholm.

På bokbordet fanns flera titlar från Wela Förlag. Vi sålde bl.a. DARC AGES - De mörka tidevarven, KG Johanssons Googolplex, och KJ Larssons Xlos Delden.
 
(Till vänster: A.R.Yngve, ritgubbe och sagoskrivare. Till höger: Cecilia Wennerström, musiker och redaktör på Wela Förlag.)

No comments: