Wednesday, February 08, 2017

Om att använda "Thä Såschal Nättwörk"...

Alla som skriver -- eller är kreativa i allmänhet -- kan använda tillgängliga sociala media som plattformar för att få PR och uppmärksamhet.

I tillägg till Blogger och Facebook har jag börjat använda Wattpad, Twitter, Pinterest och Patreon som verktyg för att nå nya (och gamla) läsare.

Jag borde väl inte föreläsa om bruk av sociala media, eftersom jag är så oerfaren själv... men ett par små enkla råd om du själv ska använda dem som PR-verktyg:

- Ha något att visa upp. Det behöver inte vara stort, bara det är intressant -- ett kort citat ur din bok, en omslagsbild, en illustration, ett recensionscitat. Och posta regelbundet.

- Fokusera på målet. Det är lätt att börja prata om allt möjligt, men om målet är att rikta uppmärksamhet mot t.ex. dina böcker, håll det i minnet.

- Undvik att hamna i bråk. Försök helst hålla en lättsam, trevlig ton. Kom ihåg att det du skriver kan tas ur sitt sammanhang och missförstås.

- Humor är (i allmänhet) bra. Folk delar skojiga saker... MEN skoja helst inte "på andras bekostnad". Se punkten "Undvik att hamna i bråk".

- Dela INTE något som är för privat eller obehagligt. Kom ihåg att t.ex. på Twitter kan vem som helst se vad du skriver -- familj, vänner, släkt, arbetskamrater, chefen, statsministern, Donald Trump.

- Sätt en bestämd personlig gräns för hur mycket tid du ska ägna åt sociala media. De ska inte stjäla för mycket av din tid som skulle ha gått åt till att skriva...

No comments: