Sunday, March 19, 2017

Ännu en smygtitt på hemligt projekt...

Till det topphemliga projektet jag nämnt tidigare har jag ritat många illustrationer... och här är ännu ett litet smakprov:
I en nära framtid ska det avslöjas vad detta är...

No comments: