Sunday, March 26, 2017

Möt mig på Kontur 2017 (Uppsala 26-28 maj)

I Uppsala den 26-28 maj pågår Kontur 2017, kongressen för folk som är intresserade av science fiction -- företrädesvis litterär sådan.

Efter att jag tidigare besökt SF-kongressen Fantastika i Stockholm år 2016, samt SteamCon och ConGräs i Göteborg, har jag köpt inträde till Kontur och ska närvara där.

Hedersgäst på Kontur är den amerikanska författaren Kameron Hurley.

Jag ska vara med på bokbordet och sälja en del av mina böcker, t.ex. MONSTER I MASSOR, och den nya boken STADEN UNDER JORDEN som jag illustrerat åt KG Johansson.

Det är möjligt att jag också deltar på andra programpunkter (se kongressens officiella program).

Så, alltså, vi ses på Kontur...?

(P.S.: Jag planerar också att närvara på den stora Bokmässan i Göteborg i höst -- denna gång med monter som jag delar med andra SF-författare... mer om detta senare!)

No comments: