Thursday, October 01, 2020

Fem sätt att hjälpa en författare


Fem sätt att hjälpa en författare:
1. Köp boken
2. Låna boken på bibliotek
3. Prata och skriv om boken
4. Följ och gilla författaren på sociala medier
5. Skriv en recension

Speciellt i dessa tider, när jag inte kan sälja böcker på mässor och kongresser, betyder ditt stöd extra mycket. En liten gest räcker långt!
#aryngve #författare #skrivande #skrivarliv #författarliv #skriva #skriv #litteratur #kultur

No comments: