Monday, August 15, 2022

A. R. Yngves böcker på Bokmässan 2022

 

Jag kommer inte själv att medverka på årets Bokmässan Göteborg ... men mina böcker gör det!
När du besöker Bokmässan 2022, kom till TiraTiger Förlags monter (A01:52) i Fantastikgränden. Där säljes min framtidsroman REX OMEGA.
Där finner du också blädderexemplar av min nya novellsamling DET BLINDA RUMMET samt boken PRECINCT 20: DEAD STRANGE. Dessa böcker säljes bara på Amazon. Länk:
https://www.amazon.se/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AA.+R.+Yngve

No comments: