Wednesday, May 16, 2018

Författarpanel på Swecon: Så gör vi för att få något skrivet!

Lyssna på den här författarpanelen där de svenska fantastikförfattarna A.R Yngve, Nina J. Lux, Anna Vintersvärd, Thomas Årnfelt, Eva Holmquist och Kristina Hård diskuterar skrivandets hantverk:

Sweconpoddar 56 – Så gör vi för att få något skrivet!


No comments: