Saturday, April 06, 2019

Novell på Amazon: "Sniper, Viper..."

Novellen "Sniper, Viper" -- från min bok PRECINCT 20: DEAD STRANGE -- finns nu att köpa som ebok på Amazon:

Svenska recensioner av boken:

No comments: